Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza

Amylo-1,4-1,6-transglukosidázaERC(ICF)_Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza

Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] abs. spektrofotometrie)


Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09456
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza [E.C. 2.4.1.18 ] je enzym patřící do třídy transferáz. Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza má velký význam při syntéze glykogenu, vytváří jeho větvení. Při nedostatku amylo-1,4-1,6-transglukozidázy se v buňkách tvoří glykogen podobný rostlinnému amylopektinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 25 50 83 250 500 1000 5000 nkat/g

Viz též:
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
ICT(erytrocyty)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostAmylo-1,4-1,6-transglukosidáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] abs. spektrofotometrie)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 09457
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
4 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě
Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza [E.C. 2.4.1.18 ] je enzym patřící do třídy transferáz. Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza má velký význam při syntéze glykogenu, vytváří jeho větvení. Při nedostatku amylo-1,4-1,6-transglukozidázy se v buňkách tvoří glykogen podobný rostlinnému amylopektinu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 25 50 83 250 500 1000 5000 nkat/g

Viz též:
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
ICT(erytrocyty)
Absorpční spektrofotometrie
Poměr katal. aktivita/hmotnost