Alfa-1-mikroglobulin/Albumin

Alfa-1-mikroglobulin/AlbuminU_Alfa-1-mikroglobulin/Albumin

Alfa-1-mikroglobulin/Albumin (U; hmot. poměr [1] vzorec 1)


Alfa-1-mikroglobulin/Albumin (U; hmot. poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 14838
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 1
Hmotnostní poměr