Agregace trombocytů (AUC)

Agregace trombocytů (AUC)P_Agregace trombocytů (AUC)

Agregace trombocytů (AUC) (P; AUC (AU*min) [AU*min] výpočet)


Agregace trombocytů (AUC) (P; AUC (AU*min) [AU*min] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Agregace trombocytů (AUC)
Druh veličiny: Plocha pod křivkou (AU*min)
Jednotka: AU*min
Procedura: Výpočet
Klíč: 16139
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 2 - 2
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Plocha pod křivkou...

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 – 0,60. Šetrný odběr i transport do laboratoře.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet