Albumin/Protein celkový v moči

Albumin/Protein celkový v močiU_Albumin/Protein celkový v moči

Albumin/Protein celkový v moči (U; hmot. poměr [1] vzorec 1)


Albumin/Protein celkový v moči (U; hmot. poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Albumin/Protein celkový v moči
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 17296
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,4 - 0,6 - 1
MTV: CALC
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 1
Hmotnostní poměr