Interpretace nálezu antigenů mykotických agens

Interpretace AMYKOREPI_Interpretace AMYKO

Interpretace AMYKO (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)


Interpretace AMYKO (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interpretace AMYKO
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20862
Gesce: informatika
Vznik: Textový blok připojovaný k nálezu
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Interpretace nálezu antigenů mykotických agens

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ