APC-rezistence k aktivovanému proteinu C - poměr

APC-rezistence - ratioP_APC-rezistence - ratio

APC-rezistence - ratio (P; rel. čas [1] výpočet)


APC-rezistence - ratio (P; rel. čas [1] výpočet)

Systém: P
Komponenta: APC-rezistence - ratio
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 07727
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
APCRR se vypočte z poměru časů APCR / APTT

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,5 1,2 1,8 2 5 6 8 10 1

Viz též:
APC-rezistence - ratio
P
Výpočet
Relativní čas