Arterio-venózní diference kyslíku

Arterio-venózní diference kyslíkuPT_Arterio-venózní diference kyslíku

Arterio-venózní diference kyslíku (Pt; tlakový rozdíl (parc.) [kPa] výpočet)


Arterio-venózní diference kyslíku (Pt; tlakový rozdíl (parc.) [kPa] výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Arterio-venózní diference O2
Druh veličiny: Tlakový rozdíl (parc.)
Jednotka: kPa
Procedura: Výpočet
Klíč: 16020
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 15 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Výpočet
Tlakový rozdíl (parc.)