Base excess(ECT)

Base excess(ECT)B(ECF)_Base excess(ECT)

Base excess(ECT) (Erc+Plazma(aB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

BM(ECF)_Base excess(ECT)

Base excess(ECT) (Erc+Plazma(MxdV); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

BV(ECF)_Base excess(ECT)

Base excess(ECT) (Erc+Plazma(vB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)


Base excess(ECT) (Erc+Plazma(aB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: Erc+Plazma(aB)
Komponenta: Base excess(ECT)
Druh veličiny: Přírůstek látkové koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 03916
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -40 - -10 - 10 - 40
MTV:
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Výpočet z hodnot pH a pCO2 a případně hemoglobinu.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erc+Plazma(aB)_Base excess(ECT)
Erc+Plazma(aB)
Výpočet
Přírůstek látkové koncentraceBase excess(ECT) (Erc+Plazma(MxdV); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: Erc+Plazma(MxdV)
Komponenta: Base excess(ECT)
Druh veličiny: Přírůstek látkové koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 16368
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -40 - -10 - 7,5 - 40
MTV: CALC
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Výpočet z hodnot pH a pCO2 a případně hemoglobinu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Stabilita silně závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO2).

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Výpočet
Přírůstek látkové koncentraceBase excess(ECT) (Erc+Plazma(vB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: Erc+Plazma(vB)
Komponenta: Base excess(ECT)
Druh veličiny: Přírůstek látkové koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 16369
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: -40 - -10 - 7,5 - 40
MTV: CALC
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Výpočet z hodnot pH a pCO2 a případně hemoglobinu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Stabilita silně závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO2).

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erc+Plazma(vB)
Výpočet
Přírůstek látkové koncentrace