Tělo-růstová rychlost

Tělo-růstová rychlostPT_Tělo-růstová rychlost

Tělo-růstová rychlost (Pt; rychlost [cm/rok] výpočet)


Tělo-růstová rychlost (Pt; rychlost [cm/rok] výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-růstová rychlost
Druh veličiny: Rychlost
Jednotka: cm/rok
Procedura: Výpočet
Klíč: 12420
Gesce: klinické obory
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 50
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Růstová rychlost je ukazatelem změn růstu během vývoje u dětí a adolescentů. Údaje se porovnávají s populačními tabulkami a grafy.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-růstová rychlost
Pt
Výpočet
Rychlost