Natriuretický peptid typu B (hmotnostní koncentrace)*

BNP (hmot. konc.)*P_BNP (hmot. konc.)*

BNP (hmot. konc.)* (P; hmot. konc. [ng/l] *) Druhotná
BNP (hmot. konc.)* (P; hmot. konc. [ng/l] IA) Druhotná


BNP (hmot. konc.)* (P; hmot. konc. [ng/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: BNP (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 16485
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 150 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceBNP (hmot. konc.)* (P; hmot. konc. [ng/l] IA) Druhotná

Systém: P
Komponenta: BNP (hmot. konc.)*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: IA
Klíč: 16486
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 150 - 10000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace