Tělo-povrch tělesný (Du Bois)

Tělo-povrchPT_Tělo-povrch

Tělo-povrch (Pt; plocha [m^2] vzorec 1)


Tělo-povrch (Pt; plocha [m^2] vzorec 1)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-povrch
Druh veličiny: Plocha
Jednotka: m^2
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 20455
Gesce: informatika
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,5 - 2,00 - 3,5
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:
PT_BSA_EQ1 = PT_WEIGHT^0.425 * PT_HEIGHT^0.725 * 0.007184

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Výpočet tělesného povrchu podle Du Boise z tělesné výšky a tělesné hmotnosti.

Referenční meze

Viz též:
Pt_Tělo-povrch
Tělo-povrch
Pt
Vzorec 1
Plocha