Cyklický GMP

cGMPP_cGMP

cGMP (P; látková konc. [nmol/l] *)
cGMP (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

U_cGMP

cGMP (U; látková konc. [pmol/l] RIA)


cGMP (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: cGMP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08136
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20,0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2,0 6,0 nmol/l

Viz též:
P
*
Látková koncentracecGMP (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: cGMP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08057
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20,0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2,0 6,0 nmol/l

Viz též:
P
RIA
Látková koncentracecGMP (U; látková konc. [pmol/l] RIA)

Systém: U
Komponenta: cGMP
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08076
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
zkontrolovat jednotky

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
RIA
Látková koncentrace