DG 3. dle MKN10

DG 3. dle MKN10PT_DG 3. dle MKN10

DG 3. dle MKN10 (Pt; TYPE [-] REM)


DG 3. dle MKN10 (Pt; TYPE [-] REM)

Systém: Pt
Komponenta: DG 3. dle MKN10
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: REM
Klíč: 20023
Gesce: informatika
Vznik: Informace pro interpretace (diety a dg. dle MKN10)
Typ položky: G
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: diagnóza
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Pomocná položka pro výběr interpretační škály

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Typ