Dieta před odběrem

Dieta před odběremPT_Dieta před odběrem

Dieta před odběrem (Pt; TYPE [-] REM)


Dieta před odběrem (Pt; TYPE [-] REM)

Systém: Pt
Komponenta: Dieta před odběrem
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: REM
Klíč: 20029
Gesce: informatika
Vznik: Informace pro interpretace (diety a dg. dle MKN10)
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: DIETA
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Pomocná položka pro výběr interpretační škály. Zadává se pouze jedna z hodnot číselníku "DIETA"!
Bude-li nutné umožnit zadávání více hodnot z číselníku "DIETA", bude připravena nová položka PT_DIETY_REM, která bude umožnovat zadávání strukturovaného textu - výčet hodnot z číselníku "DIETA". Vznikne jen na přání uživatelů!

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Typ