3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin

3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatininU_3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin

3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)


3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát/kreat.
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 01628
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV:
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
EQ1=U_DOPAC_HPLC/U_KREATININ [UMOL/MMOL]

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 1
Látkový poměr3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

Systém: U
Komponenta: 3,4-dihydroxyfenylacetát/kreat.
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 01629
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV:
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
EQ2=U_DOPAC_*/U_KREATININ [UMOL/MMOL]

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 2
Látkový poměr