Deoxypyridinolin celkový (volný + vázaný)/kreatinin

Deoxypyridinolin celkový/kreatininU_Deoxypyridinolin celkový/kreatinin

Deoxypyridinolin celkový/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)


Deoxypyridinolin celkový/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Deoxypyridinolin celk./kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 06965
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 80 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
DPYR(mol/l)/CREA(mol/l)*1000000

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
U
Vzorec 1
Látkový poměr