Lýza euglobulinové frakce proteinů plazmy

Euglobulinová lýzaEFP(P)_Euglobulinová lýza

Euglobulinová lýza (Euglob. frakce prot.(P); čas [h] *)
Euglobulinová lýza (Euglob. frakce prot.(P); čas [h] rozpuštění sraženiny)


Euglobulinová lýza (Euglob. frakce prot.(P); čas [h] *)

Systém: Euglob. frakce proteinů(P)
Komponenta: Euglobulinová lýza
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: *
Klíč: 04662
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Euglobulinová frakce je frakce proteinů plazmy vysrážená za specifických podmínek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Materiál je nutné zpracovat okamžitě po odběru. Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Transport v chladu. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Euglobulinová lýza je globální test fibrinolytického systému, který poskytuje orientační informaci o lytické aktivitě euglobulinové frakce. Euglobulinová frakce se získává z vyšetřované plazmy precipitací za specifických podmínek a skládá se z fibrinogenu, fibrinolytických enzymů a protrombinu resp. trombinu. Za přítomnosti Ca2+ se vysráží fibrin a pak se zjišťuje čas rozpuštění koagula. Normální hodnoty jsou nad 120 minut. Zkrácení vede k podezření na urychlenou fibrinolýzu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 18R 0 0,5 1,5 >2 h
18R 1D 99R+ 0 0,5 1,5 >3 h

Viz též:
Euglobulinová lýza
Euglob. frakce proteinů(P)
*
ČasEuglobulinová lýza (Euglob. frakce prot.(P); čas [h] rozpuštění sraženiny)

Systém: Euglob. frakce proteinů(P)
Komponenta: Euglobulinová lýza
Druh veličiny: Čas
Jednotka: h
Procedura: Rozpuštění sraženiny
Klíč: 07774
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Euglobulinová frakce je frakce proteinů plazmy vysrážená za specifických podmínek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Materiál je nutné zpracovat okamžitě po odběru. Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Transport v chladu. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Euglobulinová lýza je globální test fibrinolytického systému, který poskytuje orientační informaci o lytické aktivitě euglobulinové frakce. Euglobulinová frakce se získává z vyšetřované plazmy precipitací za specifických podmínek a skládá se z fibrinogenu, fibrinolytických enzymů a protrombinu resp. trombinu. Za přítomnosti Ca2+ se vysráží fibrin a pak se zjišťuje čas rozpuštění koagula. Normální hodnoty jsou nad 120 minut. Zkrácení vede k podezření na urychlenou fibrinolýzu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 18R 0 0,5 1,5 >2 h
18R 1D 99R+ 0 0,5 1,5 >3 h

Viz též:
Euglobulinová lýza
Euglob. frakce proteinů(P)
Rozpuštění sraženiny
Čas