Frakcionovaná clearance kreatininu dle popstupu "1"

Frakc. clear. kreatininu "1"REQ_Frakc. clear. kreatininu "1"

Frakc. clear. kreatininu "1" (Žádost; TYPE [-] pro datový přenos)


Frakc. clear. kreatininu "1" (Žádost; TYPE [-] pro datový přenos)

Systém: Žádost
Komponenta: Frakc. clear. kreatininu "1"
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20796
Gesce: informatika
Vznik: Sledování v časovém intervalu
Typ položky: P
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: prázdná položka
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Slouží k objednávání a vyznačování "sledování v časovém intervalu".
Zavedeno prvně pro DS 3.01.01.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Frakcionovaná clearance kreatininu dle postupu 1 (4-fázová, 1 odběr krve).

Referenční meze

Viz též:
Frakc. clear. kreatininu "1"
Žádost
Datový přenos
Typ