Hemoglobin (hmot. obsah)

Hemoglobin (hmot. obsah)F_Hemoglobin (hmot. obsah)

Hemoglobin (hmot. obsah) (Stolice; hmot. obsah [µg/g] *)
Hemoglobin (hmot. obsah) (Stolice; hmot. obsah [µg/g] IA)


Hemoglobin (hmot. obsah) (Stolice; hmot. obsah [µg/g] *)

Systém: Stolice
Komponenta: Hemoglobin (hmot. obsah)
Druh veličiny: Hmotnostní obsah
Jednotka: µg/g
Procedura: *
Klíč: 17988
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 2000 - 100000
MTV: X
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
*
Hmotnostní obsahHemoglobin (hmot. obsah) (Stolice; hmot. obsah [µg/g] IA)

Systém: Stolice
Komponenta: Hemoglobin (hmot. obsah)
Druh veličiny: Hmotnostní obsah
Jednotka: µg/g
Procedura: IA
Klíč: 17989
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 2000 - 100000
MTV: X
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Stolice
IA
Hmotnostní obsah