Vodíkový kation

Vodíkový kationP_Vodíkový kation

Vodíkový kation (P; látková konc. [nmol/l] *)
Vodíkový kation (P; látková konc. [nmol/l] skleněná elektroda)


Vodíkový kation (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Vodíkový kation
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 01978
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 8 - 20 - 80 - 160
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Vodíkový kation
P
*
Látková koncentraceVodíkový kation (P; látková konc. [nmol/l] skleněná elektroda)

Systém: P
Komponenta: Vodíkový kation
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Skleněná elektroda
Klíč: 01979
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 8 - 20 - 80 - 160
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Vodíkový kation
P
Skleněná elektroda
Látková koncentrace