Hemoglobin A1c(DOF)

Hemoglobin A1c(DOF)HB(B)_Hemoglobin A1c(DOF)

Hemoglobin A1c(DOF) (Hb(B); látkový podíl [mmol/mol] *)
Hemoglobin A1c(DOF) (Hb(B); látkový podíl [mmol/mol] chromatografie-HPLC)


Hemoglobin A1c(DOF) (Hb(B); látkový podíl [mmol/mol] *)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin A1c(DOF)
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: mmol/mol
Procedura: *
Klíč: 15193
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 70 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:
Jednotka mmol/mol je doporučena IFCC. 0d 1.1.2012 je doporučeno také ČSKB a ČDS.
(Pro látkový podíl by mohlo být vyjádřeno také jako 10^-3.)

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
*
Látkový podílHemoglobin A1c(DOF) (Hb(B); látkový podíl [mmol/mol] chromatografie-HPLC)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hemoglobin A1c(DOF)
Druh veličiny: Látkový podíl
Jednotka: mmol/mol
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 15194
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 70 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:
Jednotka mmol/mol je doporučena IFCC. 0d 1.1.2012 je doporučeno také ČSKB a ČDS.
(Pro látkový podíl by mohlo být vyjádřeno také jako 10^-3.)

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin(B)
Chromatografie-HPLC
Látkový podíl