Hemoglobin nestabilní v roztoku izopropanolu

Hb nestabilní v izopropanoluHB(B)_Hb nestabilní v izopropanolu

Hb nestabilní v izopropanolu (Hb(B); vlastnost (popis) [-] *)
Hb nestabilní v izopropanolu (Hb(B); vlastnost (popis) [-] precipitace)


Hb nestabilní v izopropanolu (Hb(B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hb nestabilní v izopropanolu
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 11632
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned po přijetí krve je nutné provést vyšetření.Text abstraktu ke komponentě
Nestabilní hemoglobiny vznikají záměnou aminokyseliny v globinovém řetězci za jinou nebo změnou pořadí aminokyselin v globinovém řetězci. Jedná se o genetická onemocnění, kdy vlivem těchto strukturálních změn dochází k deformaci molekuly hemoglobinu. Takto vzniklé hemoglobiny mohou mít změněnou funkci, rozpustnost a stabilitu. Nestabilní hemoglobiny můžeme prokázat pomocí izopropanolového testu.

Referenční meze

Viz též:
Hb nestabilní v izopropanolu
Hemoglobin(B)
*
Vlastnost (popis)Hb nestabilní v izopropanolu (Hb(B); vlastnost (popis) [-] precipitace)

Systém: Hemoglobin(B)
Komponenta: Hb nestabilní v izopropanolu
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Precipitace
Klíč: 11636
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned po přijetí krve je nutné provést vyšetření.Text abstraktu ke komponentě
Nestabilní hemoglobiny vznikají záměnou aminokyseliny v globinovém řetězci za jinou nebo změnou pořadí aminokyselin v globinovém řetězci. Jedná se o genetická onemocnění, kdy vlivem těchto strukturálních změn dochází k deformaci molekuly hemoglobinu. Takto vzniklé hemoglobiny mohou mít změněnou funkci, rozpustnost a stabilitu. Nestabilní hemoglobiny můžeme prokázat pomocí izopropanolového testu.

Referenční meze

Viz též:
Hb nestabilní v izopropanolu
Hemoglobin(B)
Vlastnost (popis)