HCl

HClSTF_HCl

HCl (Žaludeční tekut.; látková konc. [mmol/l] *)
HCl (Žaludeční tekut.; látková konc. [mmol/l] titrace)


HCl (Žaludeční tekut.; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: HCl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02027
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Anorganika
Poznámka:
Pentagastrinový funkční test žaludeční sekrece

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
*
Látková koncentraceHCl (Žaludeční tekut.; látková konc. [mmol/l] titrace)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: HCl
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Titrace
Klíč: 02028
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 500
MTV: X
Třída hlavní: Anorganika
Poznámka:
Pentagastrinový funkční test žaludeční sekrece

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
Titrace
Látková koncentrace