Tělesná výška aktuální

Výška aktuálníPT_Výška aktuální

Výška aktuální (Pt; výška [cm] měření délky)


Výška aktuální (Pt; výška [cm] měření délky)

Systém: Pt
Komponenta: Výška aktuální
Druh veličiny: Výška
Jednotka: cm
Procedura: Měření délky
Klíč: 20411
Gesce: informatika
Vznik: Klinické informace o pacientovi
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 20 - 250
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:
Položka sdělovaná klinickým oddělením (ambulancí). Současná výška pacienta. Je využívána pro výpočty a korekce.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Měření délky
Výška