HLA-A (deriv.)

HLA-A (deriv.)PT_HLA-A (deriv.)

HLA-A (deriv.) (Pt; HLA fenotyp [-] *)
HLA-A (deriv.) (Pt; HLA fenotyp [-] DNA deriv.)


HLA-A (deriv.) (Pt; HLA fenotyp [-] *)

Systém: Pt
Komponenta: HLA-A (deriv.)
Druh veličiny: HLA fenotyp
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 16581
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Antigeny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
*HLA-A (deriv.) (Pt; HLA fenotyp [-] DNA deriv.)

Systém: Pt
Komponenta: HLA-A (deriv.)
Druh veličiny: HLA fenotyp
Jednotka: -
Procedura: DNA deriv.
Klíč: 16582
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Antigeny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt