Homovanilát/kreatinin

Homovanilát/kreatininU_Homovanilát/kreatinin

Homovanilát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)
Homovanilát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)


Homovanilát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Homovanilát/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 02110
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV:
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
EQ1=U_KHVA_HPLC/U_KREA [UMOL/MMOL]

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 1
Látkový poměrHomovanilát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

Systém: U
Komponenta: Homovanilát/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 02111
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 200 - 1000
MTV:
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
EQ2=U_KHVA_*/U_KREA [UMOL/MMOL]

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 2
Látkový poměr