Leukocyty

LeukocytyUNSF_Leukocyty

Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)
Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] mikroskop. (světlo))


Leukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Leukocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: *
Klíč: 16249
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerická koncentraceLeukocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Leukocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 16250
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Při požadavku zhodnocení nátěru je maximální čas od získání do zpracování 2 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Leukocyty
Nespecifikovaná tekutina
Numerická koncentrace