Hemoglobin v erytrocytu (MCH)

Hemoglobin (MCH)ERC(B)_Hemoglobin (MCH)

Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (B); entitní hmotnost [pg] *)
Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (B); entitní hmotnost [pg] výpočet) Neaktuální

ERC(UNF)_Hemoglobin (MCH)

Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní hmotnost [pg] *)
Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní hmotnost [pg] výpočet) Neaktuální


Hemoglobin (MCH) (Erytrocyty (B); entitní hmotnost [pg] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Hemoglobin (MCH)
Druh veličiny: Entitní hmotnost
Jednotka: pg
Procedura: *
Klíč: 12271
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 60 - 60
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 25 27 29 31 37 39 41 43 pg
4D 1M 22 24 26 28 40 44 47 50 pg
1M 1D 2M 30D 20 22 24 26 34 38 42 45 pg
3M 6M 20 21 23 25 35 38 41 43 pg
6M 1D 2R 17 19 21 23 31 33 35 39 pg
2R 1D 6R 17 19 21 24 30 33 35 39 pg
6R 1D 12R 20 21 23 25 33 35 37 40 pg
12R 1D 15R 20 21 23 25 35 38 41 43 pg
15R 99R+ 20 23 26 28 34 36 38 40 pg

Viz též:
Hemoglobin (MCH)
Erytrocyty (B)
*
Entitní hmotnostHemoglobin (MCH) (Erytrocyty (B); entitní hmotnost [pg] výpočet) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Hemoglobin (MCH)
Druh veličiny: Entitní hmotnost
Jednotka: pg
Procedura: Výpočet
Klíč: 03389
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 60 - 60
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:
MCH = (HB / RBC) * 10^12
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 25 27 29 31 37 39 41 43 pg
4D 1M 22 24 26 28 40 44 47 50 pg
1M 1D 2M 30D 20 22 24 26 34 38 42 45 pg
3M 6M 20 21 23 25 35 38 41 43 pg
6M 1D 2R 17 19 21 23 31 33 35 39 pg
2R 1D 6R 17 19 21 24 30 33 35 39 pg
6R 1D 12R 20 21 23 25 33 35 37 40 pg
12R 1D 15R 20 21 23 25 35 38 41 43 pg
15R 99R+ 20 23 26 28 34 36 38 40 pg

Viz též:
Hemoglobin (MCH)
Erytrocyty (B)
Výpočet
Entitní hmotnostHemoglobin (MCH) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní hmotnost [pg] *)

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Hemoglobin (MCH)
Druh veličiny: Entitní hmotnost
Jednotka: pg
Procedura: *
Klíč: 12272
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 40 - 60
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin (MCH)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
*
Entitní hmotnostHemoglobin (MCH) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní hmotnost [pg] výpočet) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Hemoglobin (MCH)
Druh veličiny: Entitní hmotnost
Jednotka: pg
Procedura: Výpočet
Klíč: 09342
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 5 - 10 - 40 - 60
MTV: X
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin (MCH)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Výpočet
Entitní hmotnost