Hemoglobin v erytrocytu (MCHC)

Hemoglobin (MCHC)ERC(B)_Hemoglobin (MCHC)

Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (B); hmot. konc. [g/l] *)
Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (B); hmot. konc. [g/l] výpočet) Neaktuální

ERC(UNF)_Hemoglobin (MCHC)

Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (nesp. tek.); hmot. konc. [g/l] *)
Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (nesp. tek.); hmot. konc. [g/l] výpočet) Neaktuální


Hemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (B); hmot. konc. [g/l] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Hemoglobin (MCHC)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 12273
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 50 - 150 - 390 - 600
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 100 150 220 290 370 390 450 500 g/l
4D 2T 150 200 260 280 380 400 450 500 g/l
2T 1D 2M 30D 100 150 220 290 370 390 450 500 g/l
3M 2R 170 220 260 300 360 380 450 500 g/l
2R 1D 15R 170 220 260 310 370 390 450 500 g/l
15R 99R+ 170 250 300 320 360 380 450 500 g/l

Viz též:
Hemoglobin (MCHC)
Erytrocyty (B)
*
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (B); hmot. konc. [g/l] výpočet) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Hemoglobin (MCHC)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 03390
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 50 - 150 - 390 - 600
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:
MCHC (g HB/l ery masy) = (HB / HTC) / 1000
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 100 150 220 290 370 390 450 500 g/l
4D 2T 150 200 260 280 380 400 450 500 g/l
2T 1D 2M 30D 100 150 220 290 370 390 450 500 g/l
3M 2R 170 220 260 300 360 380 450 500 g/l
2R 1D 15R 170 220 260 310 370 390 450 500 g/l
15R 99R+ 170 250 300 320 360 380 450 500 g/l

Viz též:
Hemoglobin (MCHC)
Erytrocyty (B)
Výpočet
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (nesp. tek.); hmot. konc. [g/l] *)

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Hemoglobin (MCHC)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 12274
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 50 - 150 - 390 - 600
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin (MCHC)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
*
Hmotnostní koncentraceHemoglobin (MCHC) (Erytrocyty (nesp. tek.); hmot. konc. [g/l] výpočet) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Hemoglobin (MCHC)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 09343
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 50 - 150 - 390 - 600
MTV: X, BP
Třída hlavní: Cykl. deriváty hemoproteinů
Poznámka:
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Hemoglobin (MCHC)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Výpočet
Hmotnostní koncentrace