Metamfetamin

MetamfetaminU_Metamfetamin

Metamfetamin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Metamfetamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)


Metamfetamin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Metamfetamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09554
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.Text abstraktu ke komponentě
Metamfetamin je syntetická stimulační droga (patří mezi budivé aminy, stejně jako např. amfetamin, methylendioxyamfetamin čili extáze aj.). Známý je pod názvem pervitin. Často se ilegálně vyrábí z efedrinu. Aplikace zvyšuje zpočátku fyzickou i psychickou výkonnost organismu, dostavuje se pocit euforie a sebejistoty. Při chronickém užívání ale dochází velmi rychle ke vzniku psychické závislosti a vyžadování stále vyšších dávek. Rozvíjí se toxická psychóza, paranoia, časté jsou pocity strachu a deprese. Zhoršuje se i fyzický stav.

Referenční meze

Viz též:
Metamfetamin
U
*
Látková koncentraceMetamfetamin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-GC/MS)

Systém: U
Komponenta: Metamfetamin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 09555
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.Text abstraktu ke komponentě
Metamfetamin je syntetická stimulační droga (patří mezi budivé aminy, stejně jako např. amfetamin, methylendioxyamfetamin čili extáze aj.). Známý je pod názvem pervitin. Často se ilegálně vyrábí z efedrinu. Aplikace zvyšuje zpočátku fyzickou i psychickou výkonnost organismu, dostavuje se pocit euforie a sebejistoty. Při chronickém užívání ale dochází velmi rychle ke vzniku psychické závislosti a vyžadování stále vyšších dávek. Rozvíjí se toxická psychóza, paranoia, časté jsou pocity strachu a deprese. Zhoršuje se i fyzický stav.

Referenční meze

Viz též:
Metamfetamin
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentrace