Metanefrin/kreatinin

Metanefrin/kreatininU_Metanefrin/kreatinin

Metanefrin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)
Metanefrin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)


Metanefrin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Metanefrin/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 02453
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,0001 - 5 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
EQ1=U_METANEPH_HPLC/U_CREA (umol/mmol)

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 1
Látkový poměrMetanefrin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

Systém: U
Komponenta: Metanefrin/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 02454
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,0001 - 5 - 100
MTV: X
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:
EQ2=U_METANEPH_*/U_CREA (umol/mmol)

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Vzorec 2
Látkový poměr