Monomery fibrinu - kontrolní plazma

Monomery fibrinu - kontrP_Monomery fibrinu - kontr

Monomery fibrinu - kontr (P; arb. konc. [arb.j.] *) Neaktuální


Monomery fibrinu - kontr (P; arb. konc. [arb.j.] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Monomery fibrinu - kontr
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 07829
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Kontrolní plazma použitá v systému stanovení monomerů fibrinu

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární koncentrace