Mykofenolát*

Mykofenolát*P_Mykofenolát*

Mykofenolát* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná


Mykofenolát* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Mykofenolát*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 15076
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15,0 - 50,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace