MTHFR gen

MTHFR genDNALEUB_MTHFR gen

MTHFR gen (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] *)
MTHFR gen (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] PCR)


MTHFR gen (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] *)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: MTHFR gen
Druh veličiny: Seq.var.
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 15226
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Poznámka:
Mutace genu MTHFR.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*MTHFR gen (DNA(Leu,B); Seq.var. [-] PCR)

Systém: DNA(Leu,B)
Komponenta: MTHFR gen
Druh veličiny: Seq.var.
Jednotka: -
Procedura: PCR
Klíč: 15227
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Nukleové kyseliny a deriváty
Poznámka:
Mutace genu MTHFR.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
PCR