Myristát

MyristátLYM(VB)_Myristát

Myristát (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
Myristát (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] radioenzym. analýza)


Myristát (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: Myristát
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09560
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek. Analýza probíhá v nativních lymfocytech, izolace musí tedy probíhat na specializovaném pracovišti.
Poznámka ke stabilitě:
Analýza probíhá v nativních lymfocytech, vzorky se neskladují.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty(vB)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostMyristát (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] radioenzym. analýza)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: Myristát
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Radioenzymová analýza
Klíč: 09561
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek. Analýza probíhá v nativních lymfocytech, izolace musí tedy probíhat na specializovaném pracovišti.
Poznámka ke stabilitě:
Analýza probíhá v nativních lymfocytech, vzorky se neskladují.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Lymfocyty(vB)
Radioenzymová analýza
Poměr katal. aktivita/hmotnost