Cholesterol non-HDL - výpočet

Cholesterol non-HDL - výpočetS_Cholesterol non-HDL - výpočet

Cholesterol non-HDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)


Cholesterol non-HDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol non-HDL - výpočet
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 17357
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 4 - 20
MTV: CALC
Třída hlavní: Lipidy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Výpočet
Látková koncentrace