Kyslík (ctO2)

Kyslík (ctO2)B_Kyslík (ctO2)

Kyslík (ctO2) (B; látková konc. [mmol/l] výpočet)

B(A)_Kyslík (ctO2)

Kyslík (ctO2) (B(a); látková konc. [mmol/l] výpočet)

B(V)_Kyslík (ctO2)

Kyslík (ctO2) (B(v); látková konc. [mmol/l] výpočet)


Kyslík (ctO2) (B; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: B
Komponenta: Kyslík (ctO2)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 05036
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 15 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Výpočet podle programu OSA: ctO2 = tHb * O2Hb + pO2 * alfa (podrobnosti viz FONS, červenec 1992, str. 9-10)

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 7,1 8,9 mmol/l
M 15R 99R+ 8,4 9,9 mmol/l

Viz též:
B
Výpočet
Látková koncentraceKyslík (ctO2) (B(a); látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: B(a)
Komponenta: Kyslík (ctO2)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 13849
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 15 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B(a)
Výpočet
Látková koncentraceKyslík (ctO2) (B(v); látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: B(v)
Komponenta: Kyslík (ctO2)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 13850
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 15 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B(v)
Výpočet
Látková koncentrace