OGTT dle postupu "1"

OGTT dle postupu "1"REQ_OGTT dle postupu "1"

OGTT dle postupu "1" (Žádost; TYPE [-] pro datový přenos)


OGTT dle postupu "1" (Žádost; TYPE [-] pro datový přenos)

Systém: Žádost
Komponenta: OGTT dle postupu "1"
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20797
Gesce: informatika
Vznik: Sledování v časovém intervalu
Typ položky: P
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: prázdná položka
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Slouží k objednávání a vyznačování "sledování v časovém intervalu".
Zavedeno prvně pro DS 3.01.01.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
OGTT dle postupu 1, bez ohledu na věk a hmotnost (dávka buď 75 gramů celkem nebo 1,75 g/kg).

Referenční meze

Viz též:
OGTT dle postupu "1"
Žádost
Datový přenos
Typ