Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - minimální

Osmotická rezistence minimálníB_Osmotická rezistence minimální

Osmotická rezistence minimální (B; hmot. konc. [g/l] *)


Osmotická rezistence minimální (B; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: B
Komponenta: Osmotická rezistence minimální
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 04740
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 20
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Minimální osmotická rezistence erytrocytů vůči hypotonickému roztoku NaCl při laboratorní teplotě

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Krev je možné odebrat i do heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 6 hText abstraktu ke komponentě
Osmotická rezistence erytrocytů je odolnost erytrocytů vůči hypotonickým roztokům (roztoky NaCl). Normální erytrocyty se vyznačují určitou odolností vůči hypotonickým roztokům, ale vlivem některých chorob, zejména vrozených a získaných hemolytických anémií dochází ke snížené odolnosti erytrocytů. Fyziologické meze pro maximální osmotickou rezistenci jsou 0,30-0,34 g/l a pro minimální osmotickou rezistenci jsou 0,40-0,50 g/l.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,10 0,30 0,38 0,40 0,50 0,52 0,60 0,90 g/l

Viz též:
Osmotická rezistence minimální
B
*
Hmotnostní koncentrace