Oxalát/kreatinin

Oxalát/kreatininU_Oxalát/kreatinin

Oxalát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)
Oxalát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)


Oxalát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Oxalát/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 03403
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,005 - 0,050 - 2
MTV:
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
EQ1=U_OXALATE/U_CREA

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Oxalát/kreatinin
U
Vzorec 1
Látkový poměrOxalát/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

Systém: U
Komponenta: Oxalát/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 09572
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:
EQ2=U_OXALAT_GCMS*1000/U_KREATININ [MMOL/MOL]

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 0 0 100 500 1000 3000 1
5R 99R+ 0 0 0 0 60 500 1000 3000 1

Viz též:
U_Oxalát/kreatinin
U
Vzorec 2
Látkový poměr