Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADPB_Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP

Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] *)
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] PFA-100)
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] PFA-200)


Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] *)

Systém: B
Komponenta: PFA (COL/ADP)
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16264
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,129 mol/l – 3,8% (příp. 0,109 mol/l - 3,2% ) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 – 0,60.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
ČasAnalýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] PFA-100)

Systém: B
Komponenta: PFA (COL/ADP)
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: PFA-100
Klíč: 17717
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
PFA-100
ČasAnalýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP (B; čas [s] PFA-200)

Systém: B
Komponenta: PFA (COL/ADP)
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: PFA-200
Klíč: 17718
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 500
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
PFA-200
Čas