Fenylpyruvát

FenylpyruvátU_Fenylpyruvát

Fenylpyruvát (U; přítomnost [-] *)
Fenylpyruvát (U; přítomnost [-] chemická analýza)


Fenylpyruvát (U; přítomnost [-] *)

Systém: U
Komponenta: Fenylpyruvát
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08960
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 22°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Fenylpyruvát (kyselina fenylpyrohroznová) je meziproduktem metabolismu fenylalaninu, produktem vedlejší cesty odbourávání fenylalaninu. Fenylpyruvát vzniká transaminací fenylalaninu, tato cesta je použita ve větší míře jen při hromadění fenylalaninu (nad 700 µmol/l) a tyrozinu v organismu za patologických podmínek. Redukcí fenylpyruvátu vzniká fenyllaktát, oxidační dekarboxylací fenylpyruvátu vzniká fenylacetát, jenž je příčinou typického zápachu po „myšině“ u pacientů s neléčenou fenylketonurií.

Referenční meze

Viz též:
Fenylpyruvát
U
*
PřítomnostFenylpyruvát (U; přítomnost [-] chemická analýza)

Systém: U
Komponenta: Fenylpyruvát
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Chemická analýza
Klíč: 08961
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, UA
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Fenylpyruvát (kyselina fenylpyrohroznová) je meziproduktem metabolismu fenylalaninu, produktem vedlejší cesty odbourávání fenylalaninu. Fenylpyruvát vzniká transaminací fenylalaninu, tato cesta je použita ve větší míře jen při hromadění fenylalaninu (nad 700 µmol/l) a tyrozinu v organismu za patologických podmínek. Redukcí fenylpyruvátu vzniká fenyllaktát, oxidační dekarboxylací fenylpyruvátu vzniká fenylacetát, jenž je příčinou typického zápachu po „myšině“ u pacientů s neléčenou fenylketonurií.

Referenční meze

Viz též:
Fenylpyruvát
U
Chemická analýza
Přítomnost