Vodíkový ion, aktivita, pH metodou (při teplotě pac.)

pH(T)P_pH(T)

pH(T) (P; pH [-] vzorec 1)

P(A)_pH(T)

pH(T) (P(a); pH [-] vzorec 1)

P(C)_pH(T)

pH(T) (P(kap.); pH [-] vzorec 1)

P(V)_pH(T)

pH(T) (P(v); pH [-] vzorec 1)

P(V;CNT)_pH(T)

pH(T) (P(v;cent.); pH [-] vzorec 1)

P(V;MXD)_pH(T)

pH(T) (P(v;smíš.); pH [-] vzorec 1)


pH(T) (P; pH [-] vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: pH(T)
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09590
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ 7,36 7,44 -

Viz též:
P_pH(T)
P
Vzorec 1
pHpH(T) (P(a); pH [-] vzorec 1)

Systém: P(a)
Komponenta: pH(T)
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09591
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(a)
Vzorec 1
pHpH(T) (P(kap.); pH [-] vzorec 1)

Systém: P(kap.)
Komponenta: pH(T)
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09592
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev kapilární
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(kap.)
Vzorec 1
pHpH(T) (P(v); pH [-] vzorec 1)

Systém: P(v)
Komponenta: pH(T)
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09593
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v)
Vzorec 1
pHpH(T) (P(v;cent.); pH [-] vzorec 1)

Systém: P(v;centrální)
Komponenta: pH(T)
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09594
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (centrální)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;centrální)
Vzorec 1
pHpH(T) (P(v;smíš.); pH [-] vzorec 1)

Systém: P(v;smíšená)
Komponenta: pH(T)
Druh veličiny: pH
Jednotka: -
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09595
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 6,00 - 7,20 - 7,50 - 8,00
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní (smíšená)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P(v;smíšená)
Vzorec 1
pH