Prognostický zánětlivý a nutriční index

Prognostický zánětlivý a nutriční indexS_Prognostický zánětlivý a nutriční index

Prognostický zánětlivý a nutriční index (S; Součin hmot. poměrů [10^3] vzorec 1)


Prognostický zánětlivý a nutriční index (S; Součin hmot. poměrů [10^3] vzorec 1)

Systém: S
Komponenta: PINI
Druh veličiny: Součin hmotnostních poměrů
Jednotka: 10^3
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 14856
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 30 - 1000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S_Prognostický zánětlivý a nutriční index
S
Vzorec 1