Plazma

PlazmaPT_Plazma

Plazma (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] *)
Plazma (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] viskozimetrie)


Plazma (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] *)

Systém: Pt
Komponenta: Plazma
Druh veličiny: Viskozita dynamická
Jednotka: mPa.s
Procedura: *
Klíč: 09385
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 10 minut při 2000 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,5 1 1,7 2,3 3,5 10 50 mPa.s

Viz též:
Pt
*
Viskozita dynamickáPlazma (Pt; viskozita dynamická [mPa.s] viskozimetrie)

Systém: Pt
Komponenta: Plazma
Druh veličiny: Viskozita dynamická
Jednotka: mPa.s
Procedura: Viskozimetrie
Klíč: 09386
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 10 minut při 2000 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 8 h
Poznámka ke stabilitě:
Jedná se o stabilitu plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,5 1 1,7 2,3 3,5 10 50 mPa.s

Viz též:
Pt
Viskozimetrie
Viskozita dynamická