Kyslík (parc. tlak, diference, při teplotě pac.)

pO2 diference(T)PT_pO2 diference(T)

pO2 diference(T) (Pt; tlakový rozdíl (parc.) [kPa] vzorec 1)


pO2 diference(T) (Pt; tlakový rozdíl (parc.) [kPa] vzorec 1)

Systém: Pt
Komponenta: pO2 diference(T)
Druh veličiny: Tlakový rozdíl (parc.)
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09599
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 15 - 100
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:
Alveoloarteriální diference pO2, korigovaná na teplotu pacienta.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt_pO2 diference(T)
Pt
Vzorec 1
Tlakový rozdíl (parc.)