Protrombinový test směs 1N+1P

Protrombinový test směs 1N+1PP+P_Protrombinový test směs 1N+1P

Protrombinový test směs 1N+1P (P(pacient)+P(refer.); čas [s] *)
Protrombinový test směs 1N+1P (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagul. (det. magn.))
Protrombinový test směs 1N+1P (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagulace (opticky))


Protrombinový test směs 1N+1P (P(pacient)+P(refer.); čas [s] *)

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: PT směs 1N+1P
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16063
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 120 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut, 2500 g a při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Směsný test je test využívaný při podezření na přítomnost získaných protilátek/inhibitorů koagulace. Bývá také nazýván „cirkulující antikoagulans“ a jedná se o orientační stanovení přítomnosti získaného inhibitoru. Jedná se o modifikaci testů PT a APTT a testují se vzorky plazmy pacienta, normálu a směsi plazem pacienta a normálu v poměru 1+4, 1+1 a  4+1 před a po 1, event. i 2 hodinové inkubaci při 37°C. Inkubace je nutná z důvodu časové závislosti specifických inhibitorů. Výjimečně se provádí tento test ve směsi 1+1 i u TT.
Za průkaz inhibitoru se považuje stav, kdy příměs 1/5 pacientovy plazmy výrazně prodlužuje čas normálu nebo příměs 1/5 normální plazmy v plazmě pacienta nezpůsobí korekci.

Referenční meze

Viz též:
Protrombinový test směs 1N+1P
*
ČasProtrombinový test směs 1N+1P (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagul. (det. magn.))

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: PT směs 1N+1P
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16064
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 120 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut, 2500 g a při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Směsný test je test využívaný při podezření na přítomnost získaných protilátek/inhibitorů koagulace. Bývá také nazýván „cirkulující antikoagulans“ a jedná se o orientační stanovení přítomnosti získaného inhibitoru. Jedná se o modifikaci testů PT a APTT a testují se vzorky plazmy pacienta, normálu a směsi plazem pacienta a normálu v poměru 1+4, 1+1 a  4+1 před a po 1, event. i 2 hodinové inkubaci při 37°C. Inkubace je nutná z důvodu časové závislosti specifických inhibitorů. Výjimečně se provádí tento test ve směsi 1+1 i u TT.
Za průkaz inhibitoru se považuje stav, kdy příměs 1/5 pacientovy plazmy výrazně prodlužuje čas normálu nebo příměs 1/5 normální plazmy v plazmě pacienta nezpůsobí korekci.

Referenční meze

Viz též:
Protrombinový test směs 1N+1P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasProtrombinový test směs 1N+1P (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagulace (opticky))

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: PT směs 1N+1P
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16065
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 120 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut, 2500 g a při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Směsný test je test využívaný při podezření na přítomnost získaných protilátek/inhibitorů koagulace. Bývá také nazýván „cirkulující antikoagulans“ a jedná se o orientační stanovení přítomnosti získaného inhibitoru. Jedná se o modifikaci testů PT a APTT a testují se vzorky plazmy pacienta, normálu a směsi plazem pacienta a normálu v poměru 1+4, 1+1 a  4+1 před a po 1, event. i 2 hodinové inkubaci při 37°C. Inkubace je nutná z důvodu časové závislosti specifických inhibitorů. Výjimečně se provádí tento test ve směsi 1+1 i u TT.
Za průkaz inhibitoru se považuje stav, kdy příměs 1/5 pacientovy plazmy výrazně prodlužuje čas normálu nebo příměs 1/5 normální plazmy v plazmě pacienta nezpůsobí korekci.

Referenční meze

Viz též:
Protrombinový test směs 1N+1P
Koagulace (opticky)
Čas