Protrombinový test-poměr času nemocného a času kontr

Protrombinový test-ratioP_Protrombinový test-ratio

Protrombinový test-ratio (P; rel. čas [1] výpočet)


Protrombinový test-ratio (P; rel. čas [1] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Protrombinový test-ratio
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 03656
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 10 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
K výpočtu se používají průměrné časy nejméně ze dvou měření

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Protrombinový test-ratio
P
Výpočet
Relativní čas