Kyslík (px)

Kyslík (px)B(A)_Kyslík (px)

Kyslík (px) (B(a); parc. tlak [kPa] vzorec 1)


Kyslík (px) (B(a); parc. tlak [kPa] vzorec 1)

Systém: B(a)
Komponenta: Kyslík (px)
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09618
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2,9 - 8,0 - 100,0
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev arteriální
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B(a)
Vzorec 1
Parciální tlak