ROMA index

ROMA indexPT_ROMA index

ROMA index (Pt; Pravděpodobnost [1] výpočet)


ROMA index (Pt; Pravděpodobnost [1] výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: ROMA index
Druh veličiny: Pravděpodobnost
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 17412
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,50 - 1
MTV: X, CALC
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt_ROMA index
Pt
Výpočet
Pravděpodobnost